Herroepingsrecht

U  hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post (zie link met PDF die kunt u downloaden, uitprinten, invullen en in een voldoende gefrankeerde envelop: sturen naar zie contactgegevens, of per digitale formulier zie onder) op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping.

Als u de overeenkomst herroept, ontvang u alle betalingen inclusief verzendkosten die u tot op dat moment hebt gedaan, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd, in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

U kunt het gebruik maken van het herroepingsrecht d.m.v. digitale invulformulier herroeping. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond  door middel van een verzendbewijs dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Het terugsturen van goederen geschied geheel voor uw eigen rekening.

Vriendelijk verzoek om de reden van terugsturen, in te vullen in “uw bericht” is niet verplicht.
Velden met * zijn wel verplicht, dit om er voor te zorgen dat wij uw “herroeping” zo snel mogelijk kunnen afhandelen.

 

Klik hier en bekijk de PDF